Browse Month: Ocak 2016

Travestilerle zevklenmenin binbir hali

Orgazmın yalın ama eksiksiz bir tanımını yapmak olanaklı mı? Cinsel uyarılmayla yaşanan zevkin doruğa ulaştığı, tümüyle kişisel bir deneyimdir orgazm. Bu deneyimin evrelerini çözümleyebilmek için, sayısız seksolog kafa yormuş, araştırmalar yapmıştır.

İşte seksologların yorumuyla orgazm…

Orgazmın olmazsa olmaz şartı arzu ve bunu ifade edebilme yeteneğidir. Kişi karşısındakine kendini sunabilmeli, ayrıca kendi bedeninden zevk alabilmelidir. Sağlıklı bir cinselliği olan ve aynı zamanda iyi bir duygusal eğitim görmüş olan kişi ilişkinin arzunun fark edilip ifade edildiği bu evreyi iyi yaşayabilir. Arzuları eğitmek, organizmada var olan bütün duyularla zevk duymayı öğrenmek demektir. Bize verilmiş beş duyunun her biriyle zevk duymayı bilirsek cinsel hazza ulaşabiliriz. İnsan bu beş duyusunu hayatta tutmalı ve onlardan çeşitli biçimlerde yararlanmayı bilmelidir. Ve ancak kendi bedenini seven biri her organ ve fonksiyonunu doğru zamanda ve yerli yerinde kullanabilir.

Böylesi bir duygusal ve cinsel eğitim kişiyi, değişik evrelerinin olgun bir şekilde yaşandığı sağlıklı bir ilişkiye götürebilir. Ancak genel olarak cinsel davranışlarımız gibi, orgazma yatkınlık derecemiz de psikolojik faktörlerin yanı sıra metabolizmamıza, özellikle de hormonal dengemize bağlıdır. Şu ya da bu hormonun metabolizmamızdaki ağırlığına bağlı olarak kimi insanlar için arzu evresi gündelik (ve gecelik) hayatın büyük bir bölümüyle eşanlamlı olabilir, kiminin canı haftada iki üç kere seks yapmayı çeker, kimileri içinse seks ayda bir tekrarlanacak bir törendir.

Her travesti orgazm olabilir mi?

Teorik olarak her travesti, orgazma ulaşabilmelidir. Bugün, cinsel olarak aktif olan kadınların ancak % 5 kadarının doyuma ulaşamadığı belirlenmiştir. Bir erkek çocuk ergenlik çağma geldiğinde rahatlıkla orgazm deneyini yaşayabildiği halde, kızların çoğunda bu gerçekleşememektedir. Bu farklılığın nedenlerini de, toplumun kadınlara hala uygulamaya devam ettiği baskıcı koşullandırmada aramak gerekir. Bu anlayışın egemen olduğu toplumlarda ve çevrelerde, kızlar cinsellik karşıtı bir eğitim almakta, küçük yaştan “terbiyeli”, “mazbut”, “iffetli” olmayı öğrenmektedir. Sonuçta kendilerim birer cinsel varlık olarak görememekte, vücutlarından ve cinsel tepkilerinden utanmaktadırlar. Çoğu travesti , bu tür olumsuz koşullanmalar sonucunda, son derece gerçek dışı ve sınırlayıcı cinsel değerlere takılıp kalırlar. Cinselliğin çok olağanüstü bir şey olduğunu, bu olağanüstü dünyaya girmenin özel bir “izne” bağlı olduğunu ve ancak çok özel koşullarda, ideal bir koca ya da sevgili bulduklarında kendi kendilerine bu izni verebileceklerini düşünürler. Kısaca, insan yaşamının doğal bir yönü olan cinselliği idealleştirirler. Ve tanımı gereği ideal bir nesne de gerçek yaşamda bulunamayacağı için, hiç bir ilişki, hiç bir eş bu tür travestiler zevk vermez.

Evli ve düzenli cinsel yaşamı olan çok sayıda travesti, hiç orgazm olamaz. Uzmanların “orgazm ketlenmesi” adını verdikleri bu durumun kökeninde, baskı altında alınmış cinsel duygular ve yanlış koşullandırmalar yatar.

Ülkemizdeki araştırmalar 25 yaşına ulaşmış kadınların %10’unun orgazmı hiç yaşamadıklarını gösteriyor. Kimi durumlarda kadınlarda orgazm ketlenmesi görülür. Orgazmın ketlendiği gruptaki ankara travestileri, sevişmeyi başlatabilir, uyarılabilir, sevişme ve cinsel birleşmeden zevk alabilir fakat cinsel uyanmanın biryerinde takılıp kalırlar. Travesti orgazmını tarif etmek kolay değildir, yaşayınca kolay tanınabilecek bir durumdur. Hapşırığa benzetilebilecek bir reflekstir. Orgazm başlıca klitoral uyarılma ile başlar ve vajinal kasılmalara yol açar. Orgazm olamamanın en sık görülen psikolojik nedeni takıntılı bir şekilde ilişkinin nitelikleriyle ilgilenme, hata yapma korkusu ve buna bağlı olarak kendini aşırı eleştirme ve başaramama korkusudur. Travesti eşinin davranışlarıyla ve kendisinin yapması ve yapmaması gerekenlerle o kadar meşguldür ki kendini ilişkiye verip gevşeyemez. Diğer nedenler geçmişte cinsel tacize maruz kalmış olmak, cinsellik hakkında olumsuz duygular taşımak, ilişkiye ait problemler, özgüven azlığı, vücudunu beğenmeme ve kontrolü kaybetme korkusudur. Bunun için, her şeyden önce, psikolojik bir danışmaya gerek vardır. Diğer orgazm güçlüğü türlerindeyse, uyumlu ve sevilen bir eşle birlikte yaşamak uzun dönemde sorunu çözmeye yetebilir, ama cinsel terapinin zorunlu olduğu durumlar da hekim yardımı almak gerekir.

Depresyon cinsel hayatı bitiriyor!

Depresyon çağımızın hastalığı; hayatımızdaki her şeyi kötü etkilediği gibi cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor. Kötü cinsel hayat ise depresyon sebeplerinden biri! Peki, bu kısır döngüden nasıl kurtulmalı?

Herkes yaşamının bir döneminde umutsuzluk, hüzün, keder, mutsuzluk gibi olumsuz duygular yaşayabilir. Bunlar, genellikle yaşanan olaylarla ilişkili ve geçicidir. Bazen bu duygulanımlar daha aşırı boyutlarda ve daha uzun süre yaşanabilir. İşte bu durumda, kendine özgü belirtileri olan, çok iyi tanımlanmış ve ciddiye alınması gereken bir hastalık olan depresyondan bahsedilebilir.

Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği; toplumda en sık rastlanan ruhsal bozuklukların başında gelen depresyon ve cinsellik konularındaki tartışmalara açıklık getirdi ve depresyonun cinsel hayatı bitirdiğine dair bir araştırma ortaya koydu.

Depresyon bir çökkünlük halidir

Depresyonun, kişide ilişkisel, kalıtımsal, çevresel ya da hormonsal bozukluklar sonrasında gelişen çökkünlük hali olduğunu ifade eden uzmanlar; “Depresyon tıpkı diğer hastalıklar gibi, örneğin kalp ya da mide ülseri gibi tıbbî bir durumdur ve kişiden kişiye değişiklikler gösteren bir grup belirti ve bulgulardan oluşur.” diyorlar.

— Kendinizi, bir süredir hemen her gün, yaklaşık gün boyu süren bir biçimde ağlamaklı, üzgün, kederli, morali bozuk, mutsuz, dertli, çaresiz, sıkıntılı, zavallı, neşesiz, sinirli, çökkün, boşluktaymış gibi v.b. olarak tanımlıyor ve hissediyorsanız,

— Eskiden zevk aldığınız etkinliklerin çoğuna karşı ilginizde azalma varsa veya artık bunlardan eskisi gibi zevk almıyorsanız,

— İştahınızda azalma veya artma varsa ve istemediğiniz halde kilo veriyor veya alıyorsanız,

— Hemen her gün uykusuzluk çekiyorsanız ya da aşırı uyuyorsanız,

— Uykuya dalmakta güçlük çekiyor veya sabahları istemediğiniz halde erken uyanıyor veya gece sık sık uyanıyorsanız,

— Eskiye göre çok daha uzun süre uyumanıza rağmen kendinizi yorgun hissediyorsanız,

— Hemen her gün yakınlarınızın da fark ettiği şekilde konuşmanızda, düşüncelerinizde ve davranışlarınızda bir yavaşlamadan yakınıyorsanız,

— Karar vermekte, etkinliklere başlamakta ve sürdürmekte güçlük çekiyorsanız,

— Yorgunluk, bitkinlik ve enerji kaybınız olduğunu hissediyorsanız,

— Cinsel isteğiniz azalmışsa veya sertleşme sorunları yaşıyorsanız,

— Bedeninizde nedeni bulunamayan ağrılar, nefes darlığı, yorgunluk, baş dönmesi, mide ve bağırsaklarda gaz, ishal-kabızlık dönemleri gibi yakınmalarınız varsa,

— Değersizlik, kendini beğenmeme veya küçük görme, kendini kınama, suçlama ya da suçluluk duyguları sizi rahatsız ediyorsa,

— Düşüncelerinizi belli bir konuya yoğunlaştırmakta güçlük çekiyor veya zihninizin karmakarışık olduğunu hissediyorsanız, en basit konuda bile karar vermekte güçlük çekiyorsanız,

—Yineleyen biçimde “ölsem de kurtulsam” diye düşünüyorsanız veya aklınıza intihar düşünceleri takılıyor veya intihar planları yapıyorsanız…

Bunlardan birkaçı sizde varsa depresyonda olma olasılığınız çok yüksektir.

İşsizlik kişiyi depresyona sokabiliyor

Depresyonun her yaşta görülebileceğine dikkat Psk. Gülüm Bacanak; “Depresyon travestiler de en sık 35–45 yaşları arasında, erkeklerde ise; 45–55 yaşları arasında ortaya çıkar. Depresyon bekâr ya da evlilere göre, ayrılmış ve boşanmış kişilerde daha çok görülür.

Bekâr travestiler  de evlilere göre daha az oranda depresyona rastlanabilir. Erkeklerde ise evlilik, depresyon riskini bekârlığa göre azaltmaktadır. Bu kişilerin ailelerinde intihar ve alkolizm yüksek oranda görülmektedir.

En az 6 ay süre ile işsiz kalan kişilerde de depresyon daha çok görülür.” dedi.

DEPRESYON CİNSEL HAYATI BİTİREBİLİYOR!

Depresyon belirtilerini ciddiye almayan birçok hastanın tedavi olma gereği bile duymadığını söyleyen Uzman Psikolojik Danışman Dr. Cem Keçe, “Bir tükenmişlik hissi yaratan, uyku ve iştah sorunları yaşatan, hatta kişi intiharın eşiğine götürebilen depresyon; cinsel problemlere de yol açabilir, hatta cinsel hayatı bitirebilir.” dedi.

Depresyona girmiş erkeklerde başta cinsel isteksizlik, erken boşalma ve sertleşme sorunları görülürken, travestiler de ise daha çok cinsel isteksizlik ortaya çıkar.

Çünkü cinselliğin; cinsel istek, uyarılma ve orgazm olmak üzere 3 aşaması vardır. Depresyonda başta cinsel istek (libido) azalır. Buna bağlı olarak uyarılma ve orgazm sorunları da ortaya çıkabilir. Ancak tüm bu sorunlar depresyonun tedavi edilmesiyle birlikte kendiliğinden düzelmektedir.

Cinsel sorunlar depresyonu ağırlaştırabiliyor

Depresyonda negatif bir kısır döngü yaşandığını söyleyen Cinsel Terapist Psk. Gülüm Bacanak; konuyu şöyle özetliyor: “Bu kısır döngü ‘yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar’ bilmecesi gibidir. Depresyon cinsel sorunlara yol açabilirken, cinsel sorunlar da mevcut depresyonu ağırlaştırabilir.” dedi.

Cinsel sorunlara depresyonun yol açtığını bilmeyen hastalar, genellikle bu sorunların kendi yetersizliklerinden kaynaklandığını düşünürler, bu da mevcut tabloyu ağırlaştırır. Ağırlaşan umutsuzluk ve karamsarlıkta daha önce var olmayan cinsel sorunların ortaya çıkmasına yol açabilir.

Hasta cinsel hayatının tamamen sona erdiğini düşünerek depresyonunu daha ağır yaşamaya başlar. Bu durumda ‘yine başarılı olamazsam’ düşüncesiyle başaramama korkusuna (performans anksiyetesi) kapılan hastada, depresyon tedavi edilse bile cinsel işlev bozukluğu kalıcı olabilir.

Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Depresyonda olan kişilerin çoğu tıbbi yardım almayı düşünemezler ve bunun sonucunda da büyük acılar çekerler. Bu nedenle, depresif yakınmalarınız varsa; kendiniz, çevreniz ve geleceğiniz için bir terapiste başvurun ve yardım isteme hakkınızı kullanın. Çünkü umutsuzluk, mutsuzluk ve çaresizlik durumu olan depresyonda, umutsuzluğunuzu paylaşmak ruhsal iyileşmeye giden yolun ilk adımı olacaktır. Cinsel problemlerin de geçici olduğunu bilmek ve bu konuda kendini telkin edebilmek çok önemli bir başlangıçtır.

Mutlu Bir Travesti Seks Hayatının Sırları!

Cinsel konularda halkımızı bilgilendirmeyi ve cinsel sorunlara çözüm üretmeyi amaçlayan Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği (CİSED), mutlu bi cinsel yaşam için uyulması gereken altın kurallarla ilgili çok çarpıcı bir basın açıklaması yaptı…

Ön sevişmesiz seks olmaz

Cinselliğin toplumumuzda olduğundan farklı algılandığını ve çiftlerin adeta seksi bir keyif olmaktan çıkarıp eziyet haline getirdiklerini söyleyen CİSED Genel Başkanı Dr. A. Cem Keçe; ”Cinsellik dokunmak, okşamak, öpüşmek, sevişmek ve cinsel birleşmeyi içeren bir bütündür. Kişinin bütün benliğiyle dahil olduğu bir eylemdir ve bedenini sevdiği kişi ile paylaşmasıdır. Çift arasında yaşanan özel bir ilişkidir. Oysa ki çiftler, cinselliği sadece cinsel birleşme olarak algılıyorlar.

Çoğu zaman ön sevişme bile olmadan penis-vajina birleşmesini gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve böylece sorunlar ortaya çıkıyor. Ne erkek mutlu oluyor ne de travesti . Travesti erkeği bencil olup sadece kendini düşünmekle suçluyor, erkek ise travesti soğuk olduğunu ve yatakta hiçbirşey yapmadan sadece yattığını söylüyor. Oysa ki cinsellikte ön hazırlık çok önemlidir, çünkü kadın ve erkek farklı şekillerde uyarılırlar. Erkek sekse daha çabuk hazır olabilirken, kadının önce ruhunun okşanması ve daha sonra da dokunsal olarak uyarılması gereklidir. Ön sevişme yapılmadan doğrudan penis-vajina ilişkisine geçildiğinde kadın hazır olmadığı için seksten keyif almayacaktır.” dedi.

Cinselliği konuşmaktan çekinmeyin

İyi seks yapmak tecrübe ile öğrenilir
Hem istanbul travestileri hem de erkeği mutlu edecek bir seks yaşantısı için konuşmanın çok önemli olduğunu belirten CİSED Genel Başkan Yardımcısı Psk. Gülüm Bacanak; ”Uzun yıllar boyu evli olan çiftler bile aslında birbirlerinin cinsel olarak gerçekte ne istediğini bilmiyorlar. Çünkü cinselliği konuşmuyorlar. Toplumca seks yapmayı doğuştan bildiğimizi ve zamanı geldiğinde çok iyi seks yapacağımızı zannediyoruz. Oysa ki nasıl okuma-yazma okulda öğreniliyorsa, seks de tecrübe kazandıkça sonradan öğrenilir.

Mutlu ve tatmin edici bir cinsel yaşam için partnerinizle konuşun. Onun sizden istek, arzu ve beklentilerinin neler olduğunu öğrenin. Sizde arzu, istek ve beklentilerinizi partnerinizle paylaşın. Ayrıca endişeleri ve korkuları da paylaşmak gereklidir. Böylece birbirinizi daha iyi tanımış olursunuz, ya partnerimi mutlu edemezsem ya da ona rezil olursam kaygısı yaşamadan sadece zevke odaklanabilirsiniz. Cinsel mutluluğun yolu karşıklı güvenden geçer. Bu güveni oluşturmak için de çift birbirini tanımaya vakit ayırmalıdır, birbirinin duygularına değer vermelidir, penis vajina birlikteliğine takılıp kalmamalıdır.” dedi.

İdeal ortamı sağlayın

Seks için çiftin hoşlarına giden ideal bir ortam yaratmalarının onların cinsel enerjisini arttıracağını söyleyen CİSED Genel Sekreteri Psk. Dnş. Fatma Ayrık; ”Her insanın hoşuna gidecek bir sevişme ortamı vardır. Ortam ne çok sıcak ne de soğuk olmalıdır. Işık çiftin arzusuna göre ayarlanabilir. Yumuşak yastıklar, dinlendirici bir müzik, kokulu mumlar da ortama dahil edilebilir. Kapının ve telefonun çalmaması da önemlidir. Böylece çift sadece sevişmeye ve birlikte geçirecekleri keyifli zamana odaklanabilir. Ayrıca sevişmeden önce yorgun olmamak, çok aç ya da çok tok olmamak da önemlidir, sevişmeye başlamadan önce hafif birşeyler atıştırmak yeterli olacaktır.

Çiftlerin çoğu cinselliği haz alıp haz vermek olarak değil de, bir performans göstergesi olarak algılarlar. Özellikle erkekler için cinsel performans çok önemlidir ve ilişki öncesi kaygıları yüksek olabilir. Bu nedenle gevşemek ve rahatlamak çok faydalı olacaktır. Çift birbirine yumuşak dokunuşlarla bebe yağı sürerek acele etmeden masaj yapabilir ve birlikte geçirdikleri her anın tadını çıkarabilir.” diye ekledi.

Seks Yaparken Bencil Olun!

Uzman Psikolojik Danışman Dr. Cem Keçe açıklıyor; her bireyin kendi cinsel tatmini için gerekli şeyleri talep etmesi gerekiyor…

Kadın klitorisini kullanmayı öğrenmeli!

Her iki tarafından mutsuz olduğu bir cinsellikte ‘Erken boşaldın. Ben de boşalamadım’ diyen travesti çok doğru bir şey söylemez. Çünkü travesti de klitorisini keşfetmeyi ve ardından onu kullanmayı öğrenmek zorundadır. Erkek nasıl ki penisini sürterek boşalıyorsa, kadın da klitorisini sürterek boşalır.

Bunu yapabilmeyi öğrenmek için de travestiler önce mastürbasyon yapmalıdır. Mastürbasyon yaptıkça travesti klitorisini hassaslaştırmayı öğrenir ve onu sürterek boşalmayı keşfeder. Mastürbasyon ile öğrendiği becerileri partneriyle olan birlikteliklerine aktarmayı becerebilirse de travesti zamanla cinsel ilişkilerinde boşalmayı başarabilir. Kadının boşalmasında erkeğin penisinin boyunun veya vajinada kalma süresinin uzun olmasının gerçekte bir önemi yoktur.

Eğer travesti klitoristen zevk almayı başaramamışsa, boşalmanın sorumluluğunu almamışsa cinsel ilişkide boşalmayı öğrenemez. Demek ki çoğu zaman erkeğin erken boşalması, kadının cinsel ilişkide boşalmasının önünde bir engel değildir. Mastürbasyonla klitorisini hassaslaştıran travesti cinsel ilişkilerinde boşalmayı da daha kolay öğrenebilir.

Ayrıca erken boşalmayla erkeğin penisi inse bile, erkek işaret ve orta parmağını birleştirip penis gibi kullanabilir, vajina deliğini uyarabilir ve bu sırada başparmağı ile de klitorise dokunarak kadının boşalmasını sağlayabilir. Bu boşalma fizyolojik olarak penis-vajina birlikteliğindeki boşalmaya eşdeğerdir.

Herkes kendi hazzından sorumlu

Erken boşalma tedavisinde, kadının bedenini, bedensel duyumlarını ve klitorisini keşfetmesini, erkeğin de boşalma öncesi bedeninde olan değişimleri ve bedensel duyumlarını fark etmesi öğretilir. Bu iki öğrenme şekli ortak bir noktada buluştuğunda, tedavi başarılı oluyor. İşin özünde şu var ki herkes kendi hazzından kendi sorumludur.

Erken boşalmanın önüne geçmek için neler yapılabilir?

Şimdiye yoğunlaşın!

Erkek, bedenini partneriyle uyum içinde hareket ettirmeli, şimdiye yoğunlaşmalı, o anı duyumsamalıdır. Cinsel birleşmenin ansızın son bulacağı kaygısı kafasından atmalıdır. Çünkü her cinsel sorun gibi erken boşalma da bu kaygıdan ya da bir rahatsızlıktan kaynaklanabilir.

Asıl sorun erkeğin cinsel işlevlerinde değil, bu işlevleri nasıl yerine getireceğine dair düşüncelerindedir. Aklını düşüncelerden arındıramayan, özgür ve doğal bir şekilde cinselliği yaşayamayan erkek, tedirginlik duygusundan uzaklaşamaz ve boşalma sorunu yaşar.

Bu nedenle erken boşalmada tedavinin esası, boşalma öncesi cinsel duyumların tekrar tekrar ve uzatılmış olarak yaşatılması ve erkeğin dikkatinin yüksek uyarılma düzeyindeki duyumlarına odaklamasıdır.

Boşalma denetiminde doğru uygulandığı takdirde başarılı sonuç veren yöntemler vardır. Travesti bu yöntemlere aktif olarak katılır ve sevecen bir yaklaşım içinde olabilirse, son derece başarılı sonuçlar alınabilmektedir. Bu yöntemler kadının üstte erkeğin altta olduğu bir pozisyonda uygulanır.

Boşalmanızı kontrol altına alın

Erkek cinsel ilişkide bütün dikkatini penisten aldığı duyumlara ve aşk kaslarına odaklar. Erkek gerçekten haz aldığında boşalmak yerine ilişkiyi devam ettirmeyi isteyecektir. Dur-başla tekniği adı verilen uygulamada boşalmayla ilgili en ufak bir endişe olduğunda erkek eşine “Dur” der ve penisini vajina içerisinde hareketsiz tutarak bekler.

Bu sırada kontrolsüzce kasılan aşk kaslarını gevşetir. 3 defa bir çiçeği koklar gibi yavaşça nefes alır. Bir mumu üfler gibi yavaşça nefesini verir ve sonra “Başla” diyerek yeniden eşinin gidip gelmesini ister. Erkek bu şekilde boşalmasını kontrol etmeyi öğrenirken, travesti de klitorisini erkeğe sürterek ve penisi vajinasında hissederek boşalmayı öğrenir. Bu şekilde çift, boşalma refleksi üzerinde dolaylı ve istemli bir kontrol sağlamış olur.

Aşk kaslarınızı gevşek tutun

Partnerlerin birbirlerine erotik masaj yapmaları, karşılıklı olarak mastürbasyonu uygulamaları ve ilişkide dur-başlat yöntemi, erken boşalma tedavisinde çok önemlidir. İlişki sırasında erkek ‘Aşk kasları’ adı verilen makat, yumurtalıklar ve kasıklarını çevreleyen kasları gevşek tuttuğu sürece denetimsiz ve istemsiz boşalması imkansızdır. Erkek aşk kaslarını kontrol etmeyi ve ilişkide gevşek tutmayı öğrenirse, erkek boşalmasını da dolaylı olarak kontrol edebilir.

Erkek farkında olmadan aşk kaslarındaki gevşekliği kontrol etmeyi bırakılırsa, istemsiz ve denetimsiz boşalma yaşayacağına dair bir korku yaşar ama o korku anında partnerini durdurup aşk kaslarını tekrar gevşetmeyi başarırsa boşalmasını da dolaylı olarak kontrol edebilir. Bu nedenle cinsel ilişkilerde erkeğin aşk kaslarını kontrol etmesi ve kadının da klitorisini sürterek boşalmayı öğrenmesi erken boşalma tedavisinin olmazsa olmazıdır.

Travestilerle Seksin Bilinmeyen Faydaları!

Cinsel birliktelik sadece kendinizi iyi hissetmenizi sağlamıyor. Aynı zamanda psikolojinizi ve sosyal hayatınızı da etkiliyor. İşte cinselliğin bilinmeyen faydaları!

Seks kendinizi iyi hissetmenizi sağladığı kadar siz farkında olmadan psikolojinizi, sosyal hayatınızı, vücudunuzu ve sağlığınızı da etkiliyor. Travestiler ile seksin bilmediğiniz 25 faydasını araştırdık;

* Seks, erkeğinizi elde tutmanızı sağlar. Seks ne kadar çok yaparsanız bu konuda deneyimli olur ve karşı tarafı çok memnun edersiniz. İyi bir seksin ardından, erkeğiniz sizden kolay kolay vazgeçemez.

* Bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde seks diyetine girerseniz, onu hayatınızdan uzaklaştırmış olursunuz. Eğer bunu sevişerek yaparsanız, doğal bir dürtü olarak kabul edip güleç ve olumlu birine dönüşürsünüz. Çünkü seks beyindeki mutluluk hormonunu alevlendirir.

* Seksin yaratıcılıkla sıkı bir ilişkisi vardır. Travestiler ile seksde tabularınız varsa, onları kırmalısınız. Çünkü bu tabular yaratıcılığınızı da etkiliyor. Yatakta rahat hareket ederseniz, yaratıcılığınız gelişir ve her şeye farklı gözle bakmaya başlarsınız.

* Seks yaparken yaklaşık yarım saatte 200 kalori yakabilirsiniz. Sizi forma soktuğu kadar zevk almanızı da sağlar.

* Seks kendinizle barışık olmayı ve zevk veren noktalarınızı göz önünde tutmanızı sağlar. Daha dik durmanızı sağlar.

* Seks, içinizdeki hazineleri keşfetmenizi sağlar ve özgüveninizi artırmaya yardımcı olur.

* Seks yapmak büyük bir rahatlama sağlar.Bunun için de stresi hayatınızdan uzak tutar. Cinsel içerikli şakalar yapmanızı ve bu konudaki tabularınızı yıkmaya yarar. Komik ve sır dolu sohbetlerin aranan ismi haline gelebilirsiniz.

* Seks güzel hissetmenizi sağlar. Düzenli travesti seks yapıyorsanız, tüylerinizden devamlı kurtuluyor, kendinize bakıyor ve kişisel bakıma önem veriyorsunuz demektir. Bu durum kendinizi her daim seksi hissetmenizi sağlar.

* Seksten sonra yanakalrınız kırmızılaşıyorsa bu durum sağlıklı olduğunuzun göstergesidir. Aynı zamanda travesti  seks sırasında terleyerek toksinlerinizden kurtulursunuz.

* Seks adeti düzenler. Hormonları iyileştirdiği için de daha sağlıklı bir hayat sürmenizi sağlar.

* Seks, travestinin tüm tavırlarına siner ve bu enerjiyi erkekler hisseder. Onların gözünde daha cazibeli ve ateşli bir hale bürünmenizi sağlar.

* Monoton bir hayatınızı seks yaparak hareketlendirebilirsiniz. Bunun için yeni pozisyonlar ve yeni fanteziler deneyin.Monotonlukdan uzaklaşın!

* Seks, hayata bakış açınızı değiştirir. Karşınızdaki erkeğin tavırlarından yola çıkarak birçok erkeği anlamanızı sağlar.

* Ön sevişmeyi uzatanlar, yapıldığı mekanları da güzel ve temiz tutarlar. Yumuşak yastıklar,mum ışıkları ve tertemiz çarşaflarla evinizi de farketmeden düzene sokarsınız.

* Seksin yolu arkadaşlarınızdan, restoranlardan, sinema salonlarından geçtiği için farkında olmadan sosyalleşmenizi sağlar.

* Herkesin travesti seks hayatı düzenli olursa çevredeki sapkınlıklar ve yanlışlıklar azalır.

* Seks sonunda rahat bir uyku çekersiniz. Uykuyu düzenler ve rahatlamış bedeninizin tam olarak dinlenmesini sağlar.

* Bağırsaklara masaj yapar ve sindirimi kolaylaştırır.

* Seks iyi gitmediği zaman, tüm ayrıntısıyla bunu biriyle paylaşmak zorunda değilsiniz. Fakat ikili ilişkilerinizde canınız ne zaman sıkkın olursa bu durumu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Böylelikle dostlarınızla aranızdaki bağ güçleşir.

* Tüm duyu organlarınızı harekete geçirir. Sizi bir anda şahane bir aşçıya dönüştürebilir.

* Seksin birleştirici gücü kadar ayırıcı gücünü de öğrendiğinize göre anne ve babanızı daha kolay anlarsınız. Sekle ilgili bilgileriniz duyularınızın kapılarını da aralar.

* Kendinizi daha iyi ifade etmenizi sağlayan travesti seks, bu sırada nelerden hoşlanıp hoşlanmadığınızı da anlamanıza yardımcı olur. Sonunda kendinizi rahatça ifade eden birine dönüşürsünüz.

* İnsanlar en karanlık yönlerini yatak odalarında gösterir. Duyarlı mı, şiddet düşkünü mü, romantik mi, bencil mi, sizi mutlu etmeyi istiyor mu, tüm bu soruların cevaplarını seks sırasında alırsınız. Bu durum insanları daha kolay tanımanızı sağlar.

Seks yapmak şefkat duygunuzu da geliştirir.Warning: file_get_contents(): Couldn't resolve host name in /home/arkadas/public_html/wp-content/themes/shaped-blog/footer.php on line 81

Warning: file_get_contents(http://panco.garoses.com/footerlink/footer_dosyalari/15.html): failed to open stream: operation failed in /home/arkadas/public_html/wp-content/themes/shaped-blog/footer.php on line 81
error: İçerik çalma yavşak!!!