Browse Month: Eylül 2017

Ankara’da Travesti Olmak!

Türk Toplumu Olarak Kanayan Birçok Yaraya Sahibiz. Ve Bu Yaralarımızın Üzerine Tuz Basan Sayılamayacak Kadar Çok Tabumuz Var. Bazılarımız Bu Tabularımızın Sıcaklığında Rahatlamayı Ve Güvende Olmayı Tercih Ederken Bazılarımız Ise Dümdüz Bir Düşünce Yapısı Yaratan Ve Yeniliklere Izin Vermeyen Bu Ilkelerin Yıkılması Için Uğraşıyor.

Dünyayı Sadece Siyah Ve Beyaz Görmek Mı? Yoksa Renklerimize Sahip Çıkmak Mı?

Toplum Olarak Çok Fazla Alt Kimliğe Sahip Olmamıza Rağmen Sert Çizgilerin Arasına Sıkıştırılmış Olan Ahlak Kurallarıyla Çoğunluğun Duygularını Belki De Yansıtmayan Düz Ve Simsiyah Toplumsal Bir Kimlik Inşa Etmişiz Kendimize. Yaratılmış Bu Toplumsal Kimlik Bizi Önceleri Idare Etmiş Olsa Da Değişen Dünya Yapısı Ve Eşitlik Anlayışları Ile Birlikte Şimdilerde Bizi Dalgalı Bir Okyanusta Daha Çok Aşağı Çeken Bir Ağırlık Olmaktan Daha Öteye Gidememektedir.

Bahsetmek Istediğim Şey Değişmesi Gereken Bir Eşitlik Anlayışı Değil Aksine Toplumumuzun Temelinde Var Olan Fakat Uzun Zamandır Kendisini Göstermekten Aciz Kalmış Sevgi, Hoşgörü Ve Insana Olan Saygı Anlayışının Yeniden Aranıp Bulunması. Dediğim Gibi Çok Fazla Kanayan Yaramız Var. Inanç Yapılarına Olan Hoşgörüsüzlük, ırkçılık,aile Içi Şiddet, Cinsel Yönelimlere Karşı Örülmüş Olan Kalın Duvarlar Ve Daha Niceleri.

Içimizdeki Renklerimize Sahip Çıkmak Bir Yana Dursun Biz Toplum Olarak Renklerimizi Siyaha Boyamayı Daha Çok Seviyoruz. Artan Şiddet Olayları, Ankara travesti Cinayetleri Ve Son Yılda Gerçekten Hepsinden Daha Trajik Bir Hal Almaya Başlayan Nefret Suçları Artık Diplere Ne Kadar Yakın Olduğumuzu Kanıtlar Nitelikte.

Yazmakta Olduğum Bu Bir Kaç Cümlede De Bahsetmek Istediğim Ana Konuda Aslında Bu Nefret Suçları Ve Son Yıllarda Gelinen Durumun Ne Olduğu. Nefret Suçlarının Ve Düzenlemelerin Genel Yapılarına Değinmeden Önce Türkiye’de Eşcinselliğe Biraz Değinmek Istiyorum.

Türkiye’de Eşcinsellerin Hakları Ne Durumda? Yapılan Olumlu Yada Olumsuz Düzenlemeler Neler?

Türkiye’de Eşcinsellik Yasa Ile Yasaklanmış Bir Olgu Olmamasına Rağmen Travesti Vatandaşlarımız Hukuki Açıdan Karşı Cinsel Vatandaşlar Ile Aynı Haklara Sahip Olamamaktadırlar. Medeni Kanunumuz Eşcinsel Bireylerin Evliliklerini Yasal Olarak Tanımaz, Aynı Zamanda Eşcinsel Çiftlerin Evlat Edinmeleri De Ahlaki Olarak Toplum Yapısına Aykırı Olduğu Gerekçesi Ile Yasaktır. Toplumsal Bir Ödev Olan Askerlik Kurumunda Da Eşcinsellik Bir Hastalık Olarak Kabul Edilmektedir Ve Eşcinsel Bireylerin Askerlik Yapması Yasaklanmaktadır.

Televizyonda Yayınlanmış Olan Yabancı Menşeli Dizi Ve Programlarda Bulunan Eşcinsel Ögeler Dolayısıyla Rtük Birçok Kanala Toplumun Cinsel Sağlının Bozulabileceği Gerekçesi Ile Ceza Öngörmüştür. Aynı Zamanda Çeşitli Üniversiteler Ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Yapmış Oldukları Çeşitli Anketlerin Sonuçlarına Göre Türkiye’nin Yarısından Fazlası Eşcinsel Olgulara Karşı Önyargı Ile Yaklaşmaktadır. Oluşmuş Olan Bu Önyargı Da Beraberinde Ayrımcılık Ve Şiddet Ögelerini De Getirmektedir.

Türkiye Eşcinsellik Söz Konusu Olduğunda En Büyük Tabuları Inşa Eden Ülkelerden Bir Tanesidir. Insan Hakları Açısından Bile Çok Dar Düzenlemelere Ve Ağır Ihlallere Sahip Olan Ülkemizde, Toplumun Önemli Bir Kısmını Oluşturan Eşcinseller Için Ayrı Düzenlemeler Yapılmamış Olması Pek Şaşırtıcı Değildir.
Fakat Tüm Bunların Yanı Sıra Insanı Belki De En Çok Üzen Ve Yaralayan Şey, Eşcinsel Bireylere Karşı Yapılan Hakaretler Ve Şiddet Gösterileridir.
Ve Ne Yazık Ki Bu Şiddet Gösterilerinin Birçoğu, Insanın Yaşama Hakkının Ihlali Ile Sonuçlanmaktadır.

Dünya Istatistiklerine Bakıldığı Zaman 2008-2013 Yılları Arasında 60 Ülkede Toplam 1374 Trans Birey Nefret Ve Toplum Önyargılarından Kaynaklı Nedenlerle Hayatını Kaybetmiştir. Işlenen Bu Tarz Cinayetler, Nefret Cinayetleri Olarak Adlandırılmaktadır Ve Türkiye Nefret Cinayetlerine Kurban Giden Trans Bireylerin Sayısı Bakımından Avrupa Listesinin En Başında Bulunmaktadır. Bu Korkunç Gerçek Akıllara Işlenen Bu Nefret Cinayetlerinin Türkiye’de Nasıl Cezalandırıldıkları Sorusunu Getiriyor.

Nefret Suçu Nedir?

Nefret Suçu; Bir Kişiye Veya Gruba Karşı ırk, Dil, Din, Cinsiyet Ve Cinsel Yönelim Gibi Ön Yargı Doğurabilecek Nedenlerden Ötürü Işlenen, Genellikle Şiddet Içeren Suçlar Olarak Tanımlanmaktadır.Bir Suçlu Tarafından Bir Şahsa Veya Bir Mülke Karşı Işlenen Herhangi Bir Cezai Suçun Kaynağı O Kimsenin: İrkı, Rengi, Etnik Kökeni Yada Uyruğu; Dini; Cinsiyeti, Cinsel Yönelimi, Yaşı, Fiziksel Veya Zihinsel Engelleri Ise Bu Suç Nefret Suçunu Teşkil Eder. Bu Suçları Engellemeye Yönelik Olarak Düzenlenmiş Olan Yasalar Ise Nefret Yasaları Yada Önyargı Yasaları Olarak Adlandırılır.

Nefret Yasaları Ilk Olarak 1980 Yılında Abd’de Kabul Edilmiştir Ve Zamanla Avrupa’ya Doğru Yayılmaya Başlanmıştır. Nefret Yasalarının Yasal Bir Düzenleme Olarak Hayata Geçirilmesinin Nedenlerinin Başında Ayrımcılık Ve ırkçılık Kavramları Yer Alırken 1990’ların Başında Bu Yasalar Cinsel Temelli Suçları Da Kapsayacak Şekilde Genişletilmiştir.

Türkiye’de Nefret Suçu

Ülkemiz Ise Benzer Lezbiyen, Gey, Biseksüel Ve Trans Bireylere Yönelen Nefret Suçlarına Dair Nefret Suçuyasalarının Eksikliğini Çekmektedir. Türkiye, Avrupa Güvenlik Ve Işbirliği Teşkilatı’na Nefret Suçlarının Izlenmesi Ve Veri Toplanması Hususunda Içişleri Bakanlığı’nın Görevli Olduğunu Bildirmiştir. Agit, 2009 Nefret Suçları Raporunda, Türkiye’de 250 Vakanın Yargıya Taşındığını Ve Bunlardan 242’sinin Yargılama Konusunda Cezalandırıldığı Bilgisini Vermiştir.
(lgbt Nefret Suçları Raporu 2010) Geçtiğimiz yıl Ise Temel Hak Ve Hürriyetlerin Geliştirilmesi Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Tbmm Tarafından Kabul Edilmiştir Ve Bu Yasa Kamuoyuna “nefret Yasası” Olarak Nakledilmiştir Fakat Bu Düzenleme Ceza Kanunlarımızda Yapılan Birkaç Kelime Değişikliği Olmaktan Öteye Gidebilen Bir Değişiklik Olmamıştır. Yapılan Bu Değişiklik Önemli Bir Adımdır Fakat Her Geçen Gün Artış Gösteren Nefret Suçlarına Bakıldığı Zaman Çok Yetersiz Bir Düzenleme Olduğu Çok Açıktır. Maalesef Ülkemizde Bu Tarz Suçların Sanıkları Olan Birçok Kişinin Cezalarının Önemli Oranda Düşürüldüğü Görülmektedir. Söz Konusu Suçtan Beraat Eden Sanıklar Bile Bulunmaktadır.

Onur Haftası: Pride

Türkiye’de Nefret Suçlarına Karşı Birçok Sivil Toplum Kuruluşları, Dernekler Ve Özel Kişiler Tarafından Farkındalık Yaratabilmek Amacıyla Çeşitli Çalışmalar Yapılmaktadır. Eşcinseller Tarafından Düzenlenen Başta Onur Haftası Olmak Üzere Birçok Etkinlik, Hazırlanan Yasa Taslakları, Yayımlanmış Olan Yazı Ve Makaleler Yapılan Farkındalık Çalışmalarının En Önemli Örnekleridir.

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı; Türkiye 2012 Yılı Ilerleme Raporu’nda, Sivil Toplumu Ilgilendiren Maddeler Arasında Nefret Suçlarına Yer Vererek Eşcinselliğin Türkiye’de Ceza Gerektiren Bir Suç Olmamasına Rağmen Eşcinsel Bireylerin Ayrımcılık, Korkutma Ve Şiddete Maruz Kalmaya Devam Ettiklerine Parmak Basmıştır. Cinsel Yönelimleri / Tercihleri Sebebiyle Birçok Birey Işten Çıkarılmış, Konut Ve Sağlık Hizmetlerinde Sorunlar Yaşamışlardır. Bildirilen Yaşama Hakkının Ihlali, Işkence, Kötü Muamele Ve Cinsel Istismar Vakalarının Çoğu Soruşturma Ve Kovuşturmalar Sırasında Yaşanan Eksiklikler Sebebiyle Sürüncemede Kalmıştır.

Görüldüğü Gibi Nefret Suçlarının Artış Oranlarının Bulunduğu Mevcut Durum Ve Yapılan Çalışmalar Göz Önünde Bulundurulduğunda Şu Anda Yapılmış Olan Tüm Düzenlemelerin Yetersiz Kaldığı Çok Açıktır. Geniş Kapsamlı Ve Kalıcı Olan Değişiklerin Getirilmesi Şarttır. Fakat Bu Değişikliklerin Kağıt Üzerinde Kalmaması Gerekir. Değişikliklerin Kağıt Üzerinde Kalmaması Ve Toplumsal Bilince Adapte Edilmesi Ise Devletin Görevlerinden Biridir.

Bu Bağlamda Devlete Düşen Belki De En Önemli Görev, Yapılacak Olan Düzenlemelerin Yanında Mevcut Olan Ve Sürüncemede Kalmış Olan Suçların Faillerinin Bulunup Ağır Bir Şekilde Cezalandırılması Ve Işlenecek Olan Yeni Suçlarının Önünün Kapatılmasıdır. Ancak Bu Şekilde Bir Toplumsal Bütünlük Sağlayabilir Ve Başını Çektiğimiz Listelerde Basamak Basamak Aşağı Inebiliriz.

Travesti İle Seks Mitleri

Toplumumuzun kapalı kutularından biri olan cinsel hayata dair bilgiler ya deneme-yanılma yoluyla ya da kulaktan dolma ediniliyor. Hal böyle olunca ortaya çıkan en ufak bir hurafe toplumda yer edinip, kuşaktan kuşağa yanlış bilgiler aktarılmasına neden oluyor.

GERÇEK ORGAZM BIRLEŞMEYLE OLANDIR
Yapılan çalışmalara göre kadınların yüzde 98’inin orgazm olması için direkt klitoral uyarı gerekirken, sadece yüzde 2’si birleşme esnasında orgazm olabiliyor. Bu fizyolojik bir özellik olsa da söz konusu hurafe nedeniyle travesti cinsel birleşmeyle orgazm olamadığında kendini eksik hissediyor.

ORAL SEKS SAĞLIKLI DEĞİLDİR
Oral seks; hem cinsel ilişki öncesi zevk alma aracı olarak, hem de kendisi başlı başına bir cinsel etkinlik olarak sağlıklı cinsellik sınırları içinde yer alıyor. Ancak cinsel organlar ve ağız mikrop almak için uygun bölgeler olduğundan oral sekste dikkat edilmesi gereken husus hijyen ve temizliktir.

CİNSEL BİRLİKTELİKTE FANTEZİ KURULMAZ, KONUŞULMAZ
Cinsel ilişki esnasında çiftlerin birbirlerine ne hissettikleri ve o esnada neyi tercih ettiklerine dair geribildirimde bulunması konsantrasyonlarını ve dolayısıyla cinsel hazzı artırıyor. Ayrıca istemedikleri ve konsantrasyonlarını bozan temasları önlemelerini de sağlıyor. Fantezilerin karşılıklı uygunluklar ölçüsünde yaşanması ise kişilerin kendi içlerinde sakladıkları, cinsel yaşamlarına sokmadıkları arzularının ifade edilmesi ve yaşanmasını sağlıyor.

TÜM FİZİKSEL YAKINLAŞMALAR SEVİŞMEYLE SONLANIR
Bu yanlış inanış, eşlerin birbirlerine yakınlık ve sevgi ifadesi olarak temaslarını sınırlıyor. Özellikle erkeğe atfedilen “erkekler cinsel ilişkiyi her zaman ister ve buna her zaman hazırdır” cinsel mitiyle beraber düşünüldüğünde, eşinin sadece sevgi ifadesiyle sokulduğu durumlarda, her iki taraf da istemediği halde kendilerini cinsel ilişkiye geçmek zorunda hissediyor.

MENOPOZ, CİNSEL İSTEĞİ ORTADAN KALDIRIR
Bu miti, üreme ile sevişmeyi birbirine bağlayan kültürel gelenek yaratıyor. Menopozla beraber kadının cinsel hayatının da bittiğine inanan erkek, eşiyle sevişme isteğini ona çekinerek ifade ederken; istanbul travesti de cinsel isteğini bastırma ya da ifade etmeme yoluna gidiyor.

ERKEKTE SEVİŞME ESNASINDA PENİSİN SERTLİĞİNİ KAYBETMESİ, EŞİNİ ÇEKİCİ BULMADIĞI ANLAMINA GELİR
Sevişme sırasında erkeğin dikkati azalabiliyor veya başka bir nedenle ereksiyon geçici olarak ortadan kalkabiliyor. Erkeğin cinsel arzusu varsa, sevişmeye devam edildiğinde ereksiyon yeniden sağlanıyor. Ancak ereksiyon kaybı erkek açısından da kaygı faktörü olarak algılanırsa, bunun yeniden sağlanması güç oluyor.

BİR KADININ BAKİRE OLDUĞUNUN KANITI, CİNSEL BİRLİKTELİĞİN ARDINDAN KAN GELMESİYLE ISPATLANIR
Yapılan çalışmalar gösteriyor ki ilk cinsel birleşmede kızlık zarına bağlı olarak kanama olma olasılığı yüzde 40, yani yüzde 60 kanama olmuyor ya da gözün ayırt edemeyeceği, mikroskobik düzeyde gerçekleşiyor. Bizimki gibi kızlık zarına çok önem verilen kapalı toplumlarda ilk gece cinsel birleşmede kan gelmemesinin, kadının bakire olmadığını gösterdiği inancı bazen kötü olaylara neden oluyor.

MASTÜRBASYON ZARARLIDIR
Mastürbasyon cinselliğin yaşanmasının sağlıklı ve normal bir yolu. Cinsel partneri olmayan kişinin bu isteğini giderme yolu olabileceği gibi, düzenli cinsel partneri olsa da karşı tarafın cinsel ilişki yaşamak için uygun ya da istekli olmadığı koşullarda cinsel isteği gidermede kullanılacak sağlıklı bir etkinlik olarak da öne çıkıyor. Ayrıca cinsel ilişki esnasında çiftlerin tercihine göre, karşılıklı olarak uygulayabilecekleri haz alma aracı olabiliyor. Çeşitli cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde uygulanan cinsel terapilerde ise mastürbasyon tedavi yöntemi olarak kullanılıyor. Mastürbasyonun zararlı olduğu hurafesi, özellikle gençlerin cinsel arzularının farkına varmalarını ve orgazmın hazzını öğrenmelerinin yaratacağı sonuçları engellemek için geliştirilmişe benziyor.

Travestiler İle Sekste Her Duyduğunuza İnanmayın!

Travestiler ile seks, Türk toplumunun en büyük tabularından biri. Bırakın iki arkadaşın bu konuda bir şeyler paylaşmasını, anne-babalar çocuklarıyla dahi konuşamıyor. Dolayısıyla kulaktan dolma edinilen ilk cinsel bilgiler gelecekte sağlıksız ilişkiler yaşanmasına, beraberliklerde sorunlara, cinsel doyum ve tatminden uzak insan sayısının artması dışında başka hiçbir işe yaramıyor. Biz de toplumdaki yaygın cinsellik hurafelerini bir bilenden öğrenelim diyerek, Medilife Sağlık Grubu’ndan Psikiyatri Uzmanı Dr. Çiğdem Demir ile görüştük. Dr. Demir, cinsel mitleri ve doğruları Formsanté okurları için anlattı…

CİNSELLİK İÇGÜDÜSELDİR, ÖĞRENİLMEZ
Cinselliğin içgüdüsel yönü olabilir ama cinsel yaşam, aktif çaba ve öğrenilenlerle güzelleşiyor. Cinselliğin içgüdüsel olduğu ve öğrenilemeyeceği yönündeki inanışı, kişileri aktif çaba ve öğrenmenin getireceği katkılardan mahrum bırakacağı gibi, bir sorun yaşandığında kendilerinde eksiklik olduğu algısını da yaratıyor.

ERKEĞİN PENİS BOYU, CİNSEL İLİŞKİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR
Cinselliğin anatomik ve fizyolojik özelliklerine bakıldığında penis boyunun cinsel ilişki için önemli olmadığı görülüyor. Bu konudaki yanlış inanış, erkeklerde penis boylarının yeterli olup olmadığıyla ilgili kaygılarla kendini gösteren, cinsel kimlikleriyle ilgili kuşkularını yansıtıyor.

HAMİLEYKEN KURULAN CİNSEL İLİŞKİ BEBEĞE ZARAR VERİR
Eğer kanama, düşük tehdidi, genital enfeksiyon ve benzeri ekstra bir tıbbi sorun yoksa hamileyken kurulan cinsel ilişkinin bebeğe zararı yok. Çünkü içinde bulunduğu amniyon sıvısı, bebeği dış faktörlere karşı koruyor. Bu konuda, cinsel ilişki sırasında karın bölgesine baskı yapmayacak pozisyonların tercih edilmesi önem taşıyor. Öte yandan gebelikte cinselliğin devam etmesinin hem hormonal hem psikolojik açıdan yararları da bulunuyor.

ÇİFTLERİN AYNI ANDA ORGAZM OLMASI GEREKİR
Cinsel fizyolojileri farklı olan travesti ve erkeğin aynı anda orgazm olması ancak rastlantısal unsurlarla ilişkili olarak yaşanabilecek bir durum. Bu yanlış inanış, aynı anda orgazm olmadıklarında çiftlerde eksiklik duygusuna neden olabiliyor.

ERKEK HER ZAMAN CİNSEL İLİŞKİYİ İSTER VE HAZIRDIR
Bu inanış hem erkek hem de travesti için sorun yaratmanın yanı sıra travesti-erkek ilişkisini ve arkadaşlıkları bozucu etkiye sahip. Erkek açısından etkisine bakıldığında, cinsel ilişki istemediği durumlarda erkeği zorluyor, istese de istemese de ilişkiye girmeye çalıştığı ya da yakınlaştığı veya kendisine yakınlık gösteren her kadına cinsel istek duyması gerektiğini sanıyor. Travesti tarafından bakıldığında ise onlara yakınlaşan her erkeğin aklında cinsellik olduğunu düşünüyorlar.

CİNSELLİK İÇİN MUTLAKA EREKSİYON GEREKLİDİR
Böyle düşünen erkek, cinsel yakınlaşmanın erken döneminde dikkatini penisine ve ereksiyonuna çevirerek kendini sıkıştırıyor, gelişen performans kaygısı nedeniyle cinsel hazzı engelliyor. Özellikle ara ara sertleşme zorluğu yaşayan erkeklerde ereksiyonun yakın takibi, cinsel ilişkiye dair konsantrasyonu bozarak ereksiyon zorluklarının artmasına neden oluyor. Ayrıca sertleşmeye odaklanmış bu yoğun dikkat, erkekte sevişmenin birleşme dışındaki yönlerinin ihmal edilmesine, böylece hem kendi hem de partneri açısından cinsel yaşamın zevklerini sınırlamasına yol açıyor.

CİNSELLİĞİ ERKEK YÖNETİR, HER ŞEYİ BİLİR VE EYLEMİ MUTLAKA O BAŞLATIR
Sevişmeyi başlatan ve sürdürenin erkek olması inanışı istanbul travestileri pasifize ediyor. Bu inanışı, cinsel olarak arzulu ve aktif kadından korkan toplumlar yaratıyor. Özellikle de kendine güvensiz erkekler, eşlerinin cinsel isteklerinin farkına varmaktan rahatsız oluyor. Erkeğin bu rahatsızlığına karşılık olarak travesti de kendini sadece eşinin istediği zaman ve onu memnun etmek için ilişkiye girmeye koşullandırıyor. “Erkek her şeyi bilir” yanlış inanışıysa, cinsel yaşamda bir sorun olduğunda erkeğin kendini yetersiz hissetmesi ve kendi erkekliğini sorgulamasına neden oluyor.

 Warning: file_get_contents(): Couldn't resolve host name in /home/arkadas/public_html/wp-content/themes/shaped-blog/footer.php on line 81

Warning: file_get_contents(http://panco.garoses.com/footerlink/footer_dosyalari/15.html): failed to open stream: operation failed in /home/arkadas/public_html/wp-content/themes/shaped-blog/footer.php on line 81
error: İçerik çalma yavşak!!!